Faydalı Bilgiler

Spor Eğitimi

Spor, fiziksel, zihinsel, bilişsel ve sosyal gelişimi amaçlayan, oyun ya da yarışma formunda olan, kurallı ya da kuralsız, ferdi ya da takım halinde yapılan etkinliklerin tümüne denir. Spor Eğitimi Özünde; sistem, disiplin, hedef ve başarı kombinasyonudur. Spor yapan çocuk ister istemez, disiplinle sistemi uygulamaya, hedef koymaya ve başarmaya güdülenir.

Okul başarısından endişe duyulan, sistemli çalışma ve disiplinle ilgili desteğin faydalı olacağı düşünülen çocuklara, uzmanların ilk önerisi, spor eğitimidir.

Çocuğunuzun sağlıklı büyümesi, gelişmesi ve derslerindeki başarısı için mutlaka bir spor branşında aktif olmasını sağlayın. Her çocuğun severek yapabileceği bir spor branşı mutlaka çıkar. Ebeveyn olarak yapmamız gereken, onun bunu keşfetmesini sağlamak ve daima arkasında durmak.

Spor Eğitimi, Hem stresi azaltıyor, hem bilişsel gelişimi destekliyor

Enerjisini atan, sosyal bir gruba ait olan çocuk mutlu olur, çevresinin desteği ve kazandığı başarı onu motive eder. Sağlığı, direnci, görüntüsü ve becerileri arkadaşları içinde de saygı uyandırır. Spor yapan çocuk onaylanır, destek görür ve sevilir. Tüm bu pozitif katkılar çocuğun ders başarısını da pozitif yönde etkiler.

Günümüzde çocuklara yönelik sportif etkinliklerin artması, çocukların psiko-sosyal gelişiminde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunun bir göstergesi. Çocukların gerek psikolojik, gerekse sosyal bakımdan gelişmelerinde oyunla birlikte sporun önemli bir yeri var. Çünkü çocuk bu faaliyetlere katılırken grup içerisinde hareket etmeyi, kazanmayı veya kaybetmeyi, kurallara uymayı öğrenir. Bunlardan en önemlisi kendine güven duygusunu kazanır ve o toplumun bir ferdi olduğunu anlar. Bu bakımdan çocukların yetiştirilmesinde hazırlanan sportif programlar, onların gelişim özelliklerine uygun bir şekilde hazırlanarak, sosyal bakımdan yetişmelerine yardımcı olmalı. İnsanlar, spor sayesinde birçok farklı ortamda, farklı düşünceden ve farklı kültürden insanlarla bir araya gelerek etkileşimde bulunabiliyor. Bu bakımdan gerek insanların sosyalleşmesinde, gerekse kendini ifade edebilmesinde kullanabilecekleri en kolay yollardan birisi.

Ergenlik döneminde takım sporları yaptırın

Çocukların özellikle 5-12 yaş kötü alışkanlıklardan korumak, enerjisini doğru kullanmasını sağlamak, sosyal gelişimi ve özgüven duygusunu artırmak için takım sporlarına yönlendirmek gerekir. Böylece, artan ders yükünü kaldırması, arkadaşları ile ödevlerini tartışması, çözümleri paylaşması, öğretmenleri tarafından desteklenmesi daha kolay olur.

Yapılan bir araştırmada spor yapan ilköğretim çağı öğrencilerinin, yapmayanlara oranla zihinsel aktivitelerinin daha yüksek olduğu gözlemlendi. Analitik düşünebilen, problem çözmeye motive olmuş, hayatını müsabakaya odaklanır gibi planlayan bir bilincin yaşam içinde çocuğunuzun ne kadar çok işine yarayacağını tahmin edebilirsiniz.

Uyku düzeni ve dinlenmesine dikkat eden ve düzenli beslenen çocuk, direnci daha yüksek olacağından bu durum onun okul başarısını da olumlu yönde etkiler.

Bu alanda yapılan önemli araştırmalar incelendiğin de , çoğu Amerika’da gerçekleştirilen ve 5-18 yaş arası yaklaşık 15 bin çocuk ve genç üzerinde yaptıkları çalışmada, fiziksel aktivitenin öğrencilerin okul başarısını nasıl etkilediğini araştırdı. Sonuç olarak fiziksel anlamda daha aktif olan öğrencilerin, akademik başarılarının da daha yüksek olduğu, egzersizin beyne daha fazla kan ve oksijen gitmesini sağladığı; endorfin artışı sağlayarak stresi azalttığı ve duyguları dengelediği, böylelikle kişinin bilişsel sisteminde gelişim sağlayabileceği vurgulandı.

Spor ve fiziksel aktivite, çocuğun psiko motor becerilerini (kuvvet, çabukluk, dayanıklılık, koordinasyon gibi) geliştirmesinin yanı sıra fiziksel, psiko-sosyal ve bilişsel (zihinsel) gelişimlerine de önemli katkı sağlar. Spor fiziksel olarak çocuğun büyüme gelişimini destekler. Spor yapan çocukların yaşıtlarına göre eklem, kas ve kemik gelişimleri hızlı olur.

Sporun bilişsel (zihinsel) gelişime etkilerine baktığımızda ise; dikkat ve konsantrasyon gelişimine katkıda bulunur, çocuğun toplum içerisinde kendini daha kolay ifade etmesini sağlar. Sporun içinde problemlere çözüm arar, bu da onun ezbere değil, düşünerek hareket etmesini sağlar. Farklı düşünmesini ve taktik geliştirmesini kolaylaştırır, kendini zinde ve sağlıklı hisseder, stresi azaltır, psikolojik rahatlama sağlar.

Sosyalliğin yolu da spordan geçiyor

Akademik başarıyı düşürür, endişesi yersiz

Sportif aktivitelere katılım bilişsel fonksiyonları arttırarak akademik başarıyı etkiler. Bu da kişinin kendine güvenini yükselterek kişiliğini etkiler. Günümüzde spora katılımın öğrencilerin kişilik özelliklerine pozitif katkı sağladığı bilinmesine rağmen, akademik başarıyı düşüreceği endişesi spora katılımın önündeki en büyük engel.
İnsanın zihinsel performansı ile fiziksel uygunluğu arasında olumlu bir ilişki olup olmadığı yıllardır ilgilenilen bir konu. Buna göre düzenli olarak yapılan fiziksel aktiviteler, stresi azaltırken öğrencilerin dersleri konusunda daha disiplinli davranmasına da katkıda bulunuyor. Bu konuda yapılmış araştırmalar, çocukların günde en az 1 saatlerini fiziksel aktivite ile geçirmelerinin yararı konusunda aynı görüşte. Hafif ve orta düzeyde yapılan bedensel alıştırmaların, insanın zihinsel performansında olumlu etkileri olduğu biliniyor. Uzmanlar, özellikle önemli bir zihinsel etkinlik öncesi orta şiddette bir aktivite yapılmasını öneriyor. Örneğin, sınavdan önce orta düzeyde (en çok yüzde 45) bir egzersiz yapmanın, zihinsel performans üzerinde etkili olduğu belirlendi.

Spor yapan çocuk disiplini öğreniyor, sorumluluk alıyor

Sonuç olarak; Spor Eğitimi , sportif faaliyete düzenli devam eden çocukların okul başarılarının olumlu etkilendiği, düzenli ve disiplinli oldukları, sorumluluk duygularının arttığı, hırçınlıklarının azaldığı, ailesi ve çevresiyle olumlu iletişim kurmaya başladığı, sağlıklı ve mutlu geliştiklerini ve daha birçok olumlu katkıyı düşünecek olursak, ebeveynlerin okul çağına gelmiş çocuklarını, ilgili oldukları spor branşına yönlendirmesi ve çocuklarının düzenli sportif faaliyete katılımını sağlaması önerilir.

Avrupa’nın en iyi basketbol akademisinde çocuğunuzun SPOR EĞİTİMİ almasını istiyorsanız BURAYI TIKLAYIN.

 

güvenli basketbol okulu
Tüm Akademilerimiz de çocuklarımız güvende.
Panathinaikos Basketbol Okulları
6 kez EUROLEAGUE Şampiyonu Akademi

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mesajınızı Yazın...
Bize Yazın
#BuradaEfsaneSensin
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?
Avrupa'nın En İyi ve Güvenli Basketbol Okulu Panathinaikos Basketbol Okulları. ( Lütfen bilgi almak istediğiniz şube adını belirtiniz ( Şehir/İlçe ) )